Askmadens Fionas dagbok

INJAGNING AV

ASKMADENS FIONA 

1/11
Fredag, husse ledig från skolan.
Loss strax efter åtta, söker ut bra, väcker några gånger och reser okänt djur som väljer att gå ut i mycket blöt terräng. Driver en kvart, kommer till husse.
Loss igen vid niotiden, söker inte riktigt lika bra som på morgonen. Reser rå som väljer att gå över Rökevägen, inga problem. Fortsätter sedan in i samma blöta terräng som på morgonen men driver utmärkt. Djuret buktar i det blöta och går sedan in på grannens och över Rökevägen igen. Fiona fortsätter att driva och djuret vänder och ska över vägen en gång till. Då kallar husse och Fiona kommer direkt. 50 min. mycket bra drev!!

3/11
Börjar med att resa tre morkullor i olika granplanteringar. Söker ut mycket bra. På Eskils backe reser Fiona två tjäderhönor. Samtidigt reser hon okänt vilt som hon driver i tjugo minuter. På väg tillbaka till bilen och i östra änden av Eskils backe reser hon rå som hon driver tapptfritt i 45 min. Husse kopplar på fullt drev. Riktigt lång väg till bilen!!

26/12
Inbjudna till Jörgen i Mårtensbygget. Dagen bjuder på några minusgrader, tjock dimma och vindstilla. Jörgen ställer sig i pass och jag släpper i en åkerkant. Fiona får slag direkt och reser troligen rå som går helt fel håll. Slutar efter 20 min och återkommer.
Nytt släpp, Fiona får slag och reser efter 10 min. Hon kommer med get och kid till Jörgen men de är tätt tillsammans så Jörgen kan inte skjuta. Djuren buktar snävt nedanför Jörgen men går sedan över på den sidan där morgonens drev slutade. Detta är en svår terräng med djupa diken och sly. Fiona fortsätter oavbrutet med otroligt fin nyansering och flertonigt skall. Efter 1 och en ½ timme ber jag Jörgen att gå in och koppla och detta sker på fullt drev. Ca: 90 min. tapptfritt drev!!!!!!!

           Eftersom jag bedömer att Fiona inte behöver fresta sin unga kropp mer, avbryter vi jakten. Vilken underbar dag!

1/1
Släpper i Barkhult ca: halv nio. Söker snävt i början. Inga slag, förflyttar oss en bit. Fiona söker ut över en betesmark med de vanliga sökrundorna. Hittar slag efter rå eller hare men kommer tillbaka. Vi fortsätter norrut men inget av intresse. Söder om ”den lilla runda åkern” får Fiona slag och reser rå som hon driver i fina bukter på grannmarken. Närmar sig ett par gånger men kommer aldrig i håll. Drevet fortsätter tapptfritt i ca: 45 min. då hon får tappt. Jag tror att hon lagt av men efter 5 min drar hon igång igen med tät skallgivning och fullt tryck. Nu väljer rådjuren att gå över Rökevägen och går hemåt. Jag väljer att följa vägen och korsa löpan. Väl hemma är det bara hundarna i hundgården som hörs. Jag gör ett inkallningsförsök och efter mindre än en minut är Fiona hos mig. Skönt!!!

Nytt år och ny jaktsäsong

1/10
Släpper Fiona vid södra gränsen mot Misterhult. Hör älg som går ut mot Rökevägen, Fiona bryr sig inte om älgen. Såten är tom.
Nytt släpp, går längs gränsen mot M-hult nedanför vändplatsen. Fiona reser okänt vilt norr om Eskils backe hon driver upp mot Olsavägen vänder och går söderut med fullt ös. Drevdjuret passerar bortanför Einar och går snabbt in på M-hult. Fortsätter in i Wendtaskogen mot Smedabyggevägen. Släpper och vänder tillbaka, kontaktskall kommer med jämna mellanrum. Kommer på inkallning.

3/10
Släpper vid vändplatsen och går längs gränsen. Fiona reser rå på Eskilsbacke. Hon driver med utmärkt skall flera bukter inne på Barkhult. Djuret går norr om ”man” när jag står i söder. Mycket varmt väder så jag kopplar efter en timmes drev vid upptagsplatsen.

8/10
Släpper Fiona vid Petters åker. Går längs kantorns gräns. Ser get i västra delen av hygget, går sakta dit medan Fiona söker. Längre fram går två kid upp och försvinner. Fiona tar geten och gör ett mycket bra drev. Hans ser flera djur men inte drevdjuret. Fiona byter troligen drevdjur på Reidars och driver in på M-hult. Lägger av strax innan Mossavägen. Vänder och går tillbaka. Husse står på vändplatsen och kallar in sin älskling.

17/10
Regnat hela natten, högt vattenstånd på mossarna! Släpper Fiona vid vändplatsen. Det småregnar fortfarande. Hon får slag på Plankans mosse och väcker sig in på M-hult. Går på slag 350 m men reser ej. Kommer tillbaka i eget slag. Vi fortsätter, går upp på Eskilsbacke. F reser troligen stött djur ut på Reidars och ut i det blötaste blöta. Driver en kvart och kommer tillbaks på löpan.

18/10
Släpper vid vändplatsen för att träna sök. F får slag omedelbart och går in på M-hult. Reser djur som går rakt ut på Rökevägen fortsätter till övre slingan och följer den ett par hundra meter. Går in mellan vägarna och kommer rakt mot mig, man vinklar och går in i Wendtaskogen. Går ner till Smedabyggevägen och vänder vid den och går tillbaka in mot Blads. Troligen räv i gryt. Fiona börjar driva kanin vilket snarast möjligt avbryts av husse!!

22/10
Släpper Fiona vid Petters åker, ganska trång i söket. Jag går sakta i hyggeskanten ser get som går upp i västra delen av hygget. Går sakta ditåt och Fiona följer med. När jag kommer närmre reser två kid. Fiona tar slaget efter geten och börjar driva direkt. Hon gör ett mycket bra drev byter nog djur efter tre kvart på Eskils backe. Det djuret buktar inte alls utan går rakt in på Misterhult. Fiona bryter och går tillbaka till husse.

24/10
Släpper Fiona vid vändplatsen. Hon får slag direkt och reser älg som står inne på Misterhult. Hon går över Rökevägen med älgen och driver som bara den. Jag kör Lovens väg för att komma närmre. Då är hon bara en liten bit hemifrån. Jag kör runt och kopplar på fullt drev efter 50 min.

26/10
Inbjudna till Mårtensbygget. Släpper på Pers men i den såten fanns inget. Byter såt och F springer rakt på en hare som hon driver en kort stund. Kommer igen och söker ut som bara den. Reser stor bock i granplantering, bocken kommer till mig efter 15 min. men ser mig och vänder rumpan till. Strax efter byter tydligen F till en mindre bock som kommer till Jörgen. Han ser den på långt håll och kan inte skjuta. F fortsätter att driva och snart smäller två skott, bock skjuten. Strax efter går en smäll till och ett kid skjuts!!!

29/10
Släpper F vid Olsagränsen. Hon får slag direkt och gör ett perfekt upptag 530 meter västerut. Djuret kommer rakt mot mig men vinklar strax innan och går ut till Olsavägen. F får tappt men klarar tappten efter 10 min. och börjar driva igen. Drevet går i stora bukter och passerar Hans, han ser Fiona men inte drevdjuret. Nu förstår vi att det är räv som ligger en bit före. Fiona fortsätter att driva men räven går in i en äldre fårhage där hon kommer över och in i hagen men där räven går ut kommer inte Fiona över. Jag kopplar efter 80 min. drev!!!

31/10
Fantastiskt fin morgon! Jag kör upp till Barkhult och stannar en liten bit in på nya vägen. Släpper F och hon får slag och driver ut till Rökevägen, troligen hare. F kommer snabbt tillbaka. Vi följer nya vägen och F får slag och går in på Misterhult och reser djur som buktar och krånglar inne på grannfastigheten. Kommer så småningom tillbaka i det blötaste blöta. F klarar även detta och nu närmar sig drevet allt mer. Bocken kommer till mig och jag skjuter den efter 45 min. perfekt drev!!!!

5/11
Släpper på samma ställe som den tjugonionde. F söker ut bra och börjar med att resa en morkulla. Kommer igen och söker ut upp mot Eskils backe. Börjar väcka och reser bock som kommer rakt mot mig. Passerar på för långt håll med F en halv minut efter. Hon driver den i stora bukter och släpper efter ca en timme. Jag ser på pejlen att hon är på väg tillbaka, lämnar bössan vid gränsen och går in på grannfastigheten för att komma närmre löpan. När F är 250 m ifrån kallar jag och hon kommer direkt!!

7/11
Släpper vid vändplatsen. F söker ut lite snävt vi rör oss sakta mot Eskils backe. Hon går ut och skäller grovt på Reidars troligen tjäder. Kommer snabbt tillbaka. Går ut på sök och hittar slag, går extremt långt på detta, pejlen visar 750 m när hon vänder. F tar sitt eget slag tillbaka och kommer lycklig till husse.

8/11
Strålande fint väder. Kör till Barkhult vid 11-tiden. Släpper vid lilla runda åkern, F får slag och börjar väcka. Reser efter några minuter inne på Misterhult. Drevet gör en liten bukt och går in på Plankans igen. Går in vid dammen och i riktigt blöt terräng. Ett samldjur kommer till mig och står och väntar en minut på F. Hon ligger en och en halv minut efter och kommer perfekt i löpan. Sedan buktar drevet hela tiden inne på Barkhult. Efter 70 min går drevet över rökevägen vid ”Larsa lycka”. Jag hänger på och kopplar på fullt drev efter ca: 80 min!!!!

12/11
Släpper Fiona vid gränsen mot Reidars. Hon söker ut bra och hittar slag, går upp på Eskilsbacke och väcker några gånger, men kommer tillbaka. Jag går sakta längs norra sidan av backen, Fiona får slag längst västerut och reser. Drevet går västerut och buktar fint. Efter en halvtimme kommer två rådjur ute i mossen, F är bara en minut efter och drevet går upp på Eskils backe. Går mot Hans men får troligen vind av honom och vänder tillbaka. Fiona fortsätter och nu går djuren in på Misterhult och fortsätter bukta. Efter drygt en timme går jag in till Grytabacken och kallar. Fiona kommer motvilligt.

16/11
Inbjuden till Mårtensbygget. Släpper Fiona på Pers in mot Torstensbygget. Hon får slag direkt och jobbar länge på slaget. Reser långt in på Torstensbygget och driver i narmala bukter men nästan hela tiden på grannmarken. Efter drygt en timme går jag in för att koppla och lyckas kalla av Fiona vid ett kärr. Kort fika och nytt släpp. F får slag direkt och reser, driver med god kontakt och efter en liten stund smäller det. Per M har skjutit en bock som ligger men F fortsätter. Get och kid närmar sig och kommer in på 25 m men är för tätt ihop. De får vind av mig och drar iväg över till den såten där vi började. Drevet fortsätter mot Gräsabygget 1,5 km, vänder och kommer tillbaka. Kopplar på fullt drev!

19/11
Första drevprovet: Kronobergs Od. Startar i Alvesta hos Åke Svensson. Släpper strax efter 8.00. Fiona söker ganska trångt men får slag och reser. Driver fint i 30 min. lägger av och kommer tillbaka. Nytt släpp, Fiona söker ut och reser i en stor kraftledningsgata. Hon driver jättefint och med god kontakt. Får problem vid en bäck och bryter. Kommer tillbaka men är fortfarande pigg!! Vi byter område och släpper igen. Efter en stund säger domaren att nu måste F resa inom 10 min om hon ska ha en chans. Efter fem börjar hon väcka och jag ser den vita rumpan på ett rå 100 m bort. Fiona driver som bara den och nyanserar fantastiskt. Vi förflyttar oss efter och nu går drevet i Småländsk storskog. Vi kommer riktigt nära och tror att F ska lägga av men hon fortsätter och snart har hon klarat drevtiden. Domaren och hans elev småpratar hela tiden och nu ger vi oss iväg för att koppla. Efter en och en halv timmes drev lyckas vi. Lång väg till bilen och både Fiona och jag är trötta och hungriga!! Domaren och eleven överlägger och efter ett tag meddelar domaren att Fiona får en etta med 46 poäng. Hon får en 6:a i skall-hörbarhet och en 6:a i nyansering! Husse är otroligt glad och stolt över sin fantastiska FIONA!!

23/11
Jakt i Mårtensbygget, släpper Fiona på Bosabyggesidan. Hon börjar driva direkt på stött djur, troligen hare men får ingen rätt på löpan och kommer tillbaka. Då lägger pejlen av och jag avbryter jakten.

26/11
Vi jagar i Barkhult, Hans släpper först och hans hund driver ett vuxet djur som kommer till mig på för långt håll. Efter fika släpper jag Fiona som går in på Reidars och reser. Hon driver ett ensamt djur i större och mindre bukter, mest inne på Galthult. Djuret kommer tillbaka och jag ser en skymt av det, Fiona är ca en min. efter. Smaldjuret gör en storbukt och kommer sedan till Einar som skjuter två skott och kopplar Fiona. Vi väntar ca: en timme och gör sedan ett resultatlöst eftersök med Hans hund.

5/12
Fionas andra drevprov: Vi startar i Häglinge på Leif Karlssons marker. Kl. 08.00 träffas vi vid kyrkan och kör sedan ett par kilometer till Leifs jaktmark. En kopp kaffe sedan släpper jag på en betesmark där vildsvinen bökat väldigt mycket. Fiona söker igenom en granplantering men finner inga slag. Vi går över en annan betesmark till en bokföryngring. Fiona söker ut och finner slag. Upptag efter en liten stund, drevet gör en bukt men drar sedan rakt ut. Buktar ca: 800 m från oss. Vi hör Fiona hela tiden och följer efter. Efter 50 minuter får vi se en bock och det är drevdjuret. Fiona driver full tid och jag kopplar. Vi förflyttar oss och släpper igen. Fiona söker ut men kommer tillbaka efter en fantastisk sökrunda. Vi förflyttar oss mot ett stort hygge. Fiona söker ut och finner slag. Reser efter långt arbete på slag. Driver utmärkt och nyanserar fantastiskt. Efter 7 min. kommer drevdjuret, ett smaldjur och ställer sig 10-15 m från oss. Fiona ligger i löpan och driver för fullt. Nu går drevet en stor bukt men hela tiden i hörhåll. Vi stannar på en höjd och bara njuter. Drevet buktar runt oss och när timmen har gått kallar jag in Fiona. Domaren ger Fiona 53 egenskapspoäng, 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6, helt fantastiskt. Fiona får Drevcert och vinner hela provet!!!!!

17/12
Regnigt och blåsigt men vi släpper ändå. Vi börjar med Hans hund men hon reser inte. Släpper Fiona vi Eskils backe, det är blött och otäckt men efter några minuter får hon slag och reser. Drevet går direkt in på Misterhult och gör ett par bukter där. Vänder och går en stor bukt norrut mot Anders ”Snickare”. Ett hondjur kommer till honom men dessa är inte lovliga. Fiona fortsätter att driva i fina bukter på Barkhult och Galthult. Efter drygt en timme kopplar vi och jag kör hem.

22/12
Regn och rusk igen men Kaj vill tvunget lyssna på Fiona och det får han verkligen göra. Jag släpper vid Eskils backe igen och trots ihållande regn så reser hon efter en kort stund. Fiona driver ett av sina bästa drev. Djuret trångbuktar och visar sig för Kaj, men han har för långt håll. Kaj hör Fiona hela tiden och hon fortsätter att driva i ca: 90 min. då hon lägger av. Jag ser att hon är på väg tillbaka och kan kalla in henne ett par hundra meter från återgången.

26/12
Jakt i Mårtensbygget, 12 grader kallt och hård frost. Jag släpper Fiona i en granplantering med större gran. Hon söker ut och finner omedelbart slag som hon arbetar med en stund tills hon reser. Driver otroligt fint inne på Torstensbygget, djuret buktar hela tiden där, närmar sig ett par gånger men vänder tillbaka. Efter närmare två timmar lägger hon av och jag och Jörgen skyndar oss mot henne. Fionas kontaktskall hörs då och då och när jag är 300 m från henne kallar jag. Hon hör mig och går på mina rop tillbaka. Vi fikar och släpper igen. Fiona reser direkt, rå med två kid som går direkt från såten vi jagar i och över till den såten där vi jagade tidigare. Hon ligger ganska långt efter och jag väljer att koppla.

4/1-15
Jakt i Mårtensbygget: Jag släpper Fiona på en betesmark, hon söker ut bra och återvänder ett par gånger. Tredje gången hon kommer tillbaka stannar hon och lyssnar, då förstår jag att hon hör rådjur. Hon far iväg och börjar driva direkt. Det går en liten sväng och rakt mot en av passkyttarna, men inget skott. Djuren vänder (två vuxna djur) och går rakt iväg. 800-900 m bort börjar de bukta och kommer mot oss en gång, men vill inte tillbaka. Antagligen byter Fiona djur som drar sig ännu längre bort. Då drevet närmar sig riksväg 21 kör vi för att koppla. Jag kommer strax intill henne och kan kalla av min ögonsten efter 100 min. drev!!!

9/1
Jakt i Barkhult. Hans släpper först, jag kopplar efter koret drev. Släpper Fiona i kanten av Eskils backe. Det snöar våldsamt och slagen är obefintliga. Efter en kvart springer hon rakt på en hare och det blir ett hejdundrande påstick. Fiona driver haren med mindre tappter ca en halv timme, byter sedan till rådjur som hon driver i fina bukter ca en timma, då jag kopplar.

14/1
Drevprov i Mårtensbygget. Henrik B dömer. Vädret på morgonen är bra med ett par minusgrader. Det har regnat kraftigt så att stora delar av marken är vattendränkt. Fiona söker ut och väcker men reser inte. Skäller gris en gång och återkommer. Inne på Torstrensbygget i ett tät björkdunge reser hon troligen hare. Hon driver ut i blötmark och får problem. Går tillbaka och reser rå som hon driver i mycket stora bukter. Det har börjat att blåsa och snöa, vi hör henne bara sporadiskt. Efter en stund kommer drevet in igen och passerar 50 m från oss, ensamt rå som ligger ett par minuter före Fiona. Nu går det ytterligare en stor bukt ned i mycket kuperad och blöt terräng. Vi förflyttar oss efter och måste passera en relativt bred bäck. Vi hittar tack och lov en spång. Nu är vi ganska nära och nu kan vi höra att Fiona är långt efter. Djuret söker sig hela tiden till bäckar och blötmark. Jag bestämmer mig för att kalla och Fiona kommer efter en stund. Vi går tillbaka och det snöar och blåser hela tiden. Snöfallet tilltar men vi släpper igen. Fiona söker ut bra men hittar inga slag. Jag kopplar och vi avslutar provet. Det blir en tvåa med 44 poäng. Väl hemma upptäcker jag att Fiona har ett två centimeter långt och en centimeter djupt sår på bröstet. Jävla taggtråd!!! Kontaktar Burmark och han beordrar strut!!

16/1
Jakt i Barkhult, Hans släpper först. Terra gör ett kort rådrev norrut mot Galthult. Hon lägger av och kommer till mig. Det börjar snöa men släpper ändå i kanten av Eskils backe. Fiona känner slag efter något och följer dessa norrut. Hon reser hare som kommer direkt till Hans och går västerut förbi Reidars. Fiona driver vidare byter efter ett tag drevdjur och börjar driva rå, vilket hörs väldigt tydligt. Djuret passerar mig på 80 m gör en stor bukt. Drevet går in på Misterhult och är nära flera gånger. Efter drygt 90 min drev går jag in och kopplar.

21/1
Jakt i Barkhult, fin spårsnö. Hans släpper öster om Rökevägen men Terra hittar inget. Som vanligt släpper jag vid Eskils backe. Fiona vet nog nu var rådjuren finns för hon reser omedelbart. Driver tapptfritt i ett par timmar. Jag lyckas kalla in henne bakom Reidars hus.

24/1
Jakt i Mårtensbygget. På väg in i såten stöter jag två harar, går en bit till för att Fiona inte ska ska driva någon av dessa. Tyvärr tar hon upp en av hararna direkt. Driver den riktigt fint i 25 min. och kommer, sedan kopplar jag och släpper längre in i såten. Helt plötsligt blir det ståndskall 200 m från mig. Blir först rädd att det är vildsvin men ser spåren efter älg och Fiona. Hon förtsätter att skalla och älgen rör sig lite. Jörgen går för att stöta älgen men stöter troligen då get och kid som Fiona naturligtvis börjar driva. Dessa går rakt ut och över Mårtensbyggevägen. De vänder och kommer till Jörgen men på för långt håll. Han kopplar Fiona och vi avslutar jakten.

28/1
Jakt i Barkhult. Hans släpper Terra som gör ett mycket bra rävdrev. Jag och Einar får se räven men på för långt håll. Släpper Fiona vid halv tolv. Hon gör ett par sökrundor inne på Reidars, kommer tillbaka och försvinner upp mot Eskils backe. Reser direkt men jag hör inte upptaget men Hans hör och vet besked. Fiona driver get och kid i små och stora bukter. Strax efter kl. två kopplar jag henne på fullt drev. Kanske säsongens bästa drev, tapptfritt och i hörhåll trots hårda vindbyar och regn!